banja

  • spa-logo-2.JPG

Circle Spa

Oblik beskona?nosti, simbol koji definira sveto i bo?ansko. Krug je savr?ena metafora za na?e ?ivote na putu neprekinutih ciklusa. To je put koji vodi nas gore i dolje, od istoka prema zapadu, u takve petlje koje po?inju upravo ?im zavr?i. Ponovno stvaraju?i su?tinu slike u na?em logotipu Mane Hotel, Circle Spa se ra?a od koncepta kru?nih putovanja do prosvjetljenja i nirvane u budisti?koj vjeri. Neka vas, tako?er, prona?ete bla?enstvo u na?em malom prebivali?tu, na?em vlastitom krugu. Preobra?avanje su?tine slike u na?em logotipu, Circle Spa ro?en je iz koncepta kru?nih putovanja do prosvjetljenja i nirvane u budisti?koj vjeri. Spa je specijalizirana za tradicionalne kineske i azijske masa?ne tehnike, kao i tretmane za bla?eno opu?tanje. Jedna spa soba za parove ima privezanu relaksaciju s privatnom parnom kupelji, tu?em i privatnim jacuzzijem, dok su dvije sobe s jednim tretmanom dostupne s nizom masa?a i tretmane ljepote pomo?u kambod?anskih tehnika za tijelo i um osvje?iti i odvijati se nakon dana hrama turneje ili jet lag. Velika klimatizirana soba s pogledom na bazen glavni je lje?ili?te za tretman nogu i tretman noktiju. Za vi?e informacija molimo kliknite ovdje